سایت تبلیغاتی اس دی سایت - SDsite

- طرح توحیهی تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات, دانلود طرح توحیهی تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات, دانلود رایگان طرح توحیهی تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات,طرح تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات, تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات,ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات,

امروزه با وجود توسعه روش هاي دیگر ، بسیاري از میوه ها بدین طریق نگهداري می شوند . اساس این روش همانا روي این اصل ساده است که میکرو ارگانیسم هاي موجود روي مواد غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود ، بدین معنی که این موجودات نمی توانند روي موادي که فعالیت آبی آنها زیر 0,6 است رشد کنند . فعالیت آبی  نسبت فشار بخار آب محصول در یک محیط بسته به فشار آب خالص به همان شرایط  عامل نشان دهنده قابل اعتمادتري نسبت به مقدار آب موجود براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشد. رابطه بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه اي متغییر است . مواد غذائی خشک شده داراي مزیت هاي خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش هاي دیگري نگهداري شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و بی نیازي از استفاده از سردخانه جهت نگهداري آنها خواهد بود . خشک کردن سبزي و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندي ک

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام رایگان فراموشی رمز عبور
طرح توحیهی تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات

طرح توحیهی تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات

طرح توحیهی تولید ماشین الات خشک کن میوه و سبزیجات
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ورودی کتابخانه شهید بهشتی

esotoffoy2016@gmail.com
۷۳۴

توضیحات

امروزه با وجود توسعه روش هاي دیگر ، بسیاري از میوه ها بدین طریق نگهداري می شوند . اساس این روش همانا روي این اصل ساده است که میکرو ارگانیسم هاي موجود روي مواد غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود ، بدین معنی که این موجودات نمی توانند روي موادي که فعالیت آبی آنها زیر 0,6 است رشد کنند . فعالیت آبی  نسبت فشار بخار آب محصول در یک محیط بسته به فشار آب خالص به همان شرایط  عامل نشان دهنده قابل اعتمادتري نسبت به مقدار آب موجود براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشد.

رابطه بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه اي متغییر است .

مواد غذائی خشک شده داراي مزیت هاي خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش هاي دیگري نگهداري شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و بی نیازي از استفاده از سردخانه جهت نگهداري آنها خواهد بود .

خشک کردن سبزي و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد :

·         خشک کردن سنتی ·

در این روش خشک کردن سبزي و میوه در آفتاب و یا با استفاده از تجهیزات سنتی صورت می گیرد . خشک کردن خرما ، انگور ، انجیر ، آلو ، آلبالو و ... با استفاده از روش هاي سنتی هنوز هم در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر انجام می گیرد . در این روش محصول در روي سینی و حتی روي زمین و توسط تابش گرماي خورشید خشکانده می شود.

·         خشک کردن صنعتی ·

خشک کردن صنعتی به کلیه روش هاي خشک کردن که آب تحت شرایط کنترل شده حرارت، رطوبت، سرعت جریان هوا و غیره، از محصول جدا می شود ، اطلاق می گردد . در این روش خشک کردن سبزي و میوه با استفاده از حرارت و وزش باد که بصورت مصنوعی و از طریق ماشین آلات خشک کن ایجاد می گردد ، خشک می شوند . کنترل شرایط در روش خشک کردن صنعتی منتج به کاهش زمان خشک کردن شده و علاوه بر آن امکان تولید محصول خشک مرغوبی را نیز میسر می سازد .

امروزه سبزي و میوه هاي بسیار زیادي از طریق صنعتی خشک می شوند که بعنوان نمونه می توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبزي هاي مختلف ، کشمش ، زردآلو ( قیصی ) آلو قطره طلا ، آلبالو ، پسته و غیره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شکل می گیرد .

خشک کردن صنعتی در مقایسه با روش هاي سنتی داراي مزایاي بسیار زیادي می باشد که

در اینجا می توان به موارد زیر اشاره کرد :

حفظ شکل ظاهر و بازار پسندي :

محصولات خشک شده با روش هاي سنتی داراي تشابهت کمتري با حالت اولیه خود دارند ، ولی در روش هاي خشک کردن صنعتی ، محصول تولید شده بعد از بار گردانی نسبتا شباهت زیادتري با شکل اولیه میوه و سبزي خواهند داشت.

بهداشت و آلودگی ها :

در سیستم هاي سنتی ، میوه و سبزي جات در فضاي باز در مقابل تابش آفتاب قرار داده می شود و لذا گرد و خاك ، حشرات و دیگر آلودگی هاي محیطی سبب آلوده شدن محصول در طول

زمان خشکاندن می شوند .

حفظ مواد مغذي :

میزان حرارت و نرخ آن در سیستم هاي سنتی قابل کنترل نیست و لذا در این روش خشک کردن ، بسیاري از مواد مغذي محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیستم هاي صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .

سرعت تولید :

در سیستم هاي سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت

و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد

فضاي لازم براي عمل خشک کردن :

در سیستم هاي سنتی فضاي بسیار زیادي براي پهن کردن و خشک نمودن محصول مورد نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سرعت کار ، نیاز به فضاي خیلی کمتري به نسبت روش هاي سنتی می باشد . با توجه بر مزیت هاي خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحی و ساخته شده و سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف ساخت این ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید.

  بهداشت و آلودگی ها :

در سیستم هاي سنتی ، میوه و سبزي جات در فضاي باز در مقابل تابش آفتاب قرار داده می شود و لذا گرد و خاك ، حشرات و دیگر آلودگی هاي محیطی سبب آلوده شدن محصول در طول زمان خشکاندن می شوند .

حفظ مواد مغذي :

میزان حرارت و نرخ آن در سیستم هاي سنتی قابل کنترل نیست و لذا در این روش خشک کردن ، بسیاري از مواد مغذي محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیستم هاي صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .

سرعت تولید :

در سیستم هاي سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد.

فضاي لازم براي عمل خشک کردن :

در سیستم هاي سنتی فضاي بسیار زیادي براي پهن کردن و خشک نمودن محصول مورد نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سرعت کار ، نیاز به فضاي خیلی کمتري به نسبت روش هاي سنتی می باشد . با توجه بر مزیت هاي خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحی و ساخته شده و سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف ساخت این ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید . ماشین آلات خشک کردن میوه و سبزي همانطوریکه از عنوان آن نیز مشخصاست براي خشک کردن انواع محصولات کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرند.

ذیلا برخی از موارداساسی کاربرد این ماشین آلات ارائه شده است .

·         خشک کردن انواع سبزي ها ·

·         خشک کردن حبوبات ·

·         خشک کردن غلات ·

·         خشک کردن برنج ·

·         خشک کردن پسته ·

·         خشک کردن میوه ها و تولید خشکبار ·

·         خشک کردن غذاها و تولید غذاي خشک با قابلیت نگهداري بالا ·

·         خشک کردن علوفه ·

·         خشک کردن ادویه جات ·

·         خشک کردن سایر اقلام غذائی

تگهشتگ اینستاگرامویکی پدیاتوییترآگهی های مشابه

بازدید روز

۱۰۷۴

بازدید دیروز

۵۷۷۴

بازدید ماه

۳۱۷۶۹

بازدید کل

۱۳۳۴۵۷۲۰۶

افراد آنلاین

۵۵۲

تعرفه تبلیغات

یک ستاره 200000 ریال
هر ستاره اضافه 200000 ریال
به همراه بک لینک مستقیم سایت و کلمات کلیدی مرتبط


اس دی سایت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.