سایت تبلیغاتی اس دی سایت - SDsite

لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام رایگان فراموشی رمز عبور

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیست

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS Etrex 10

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونی

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتیمتر , True RMS مولتی متر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر د

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کان

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اه

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مول

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار سیستم آنالایزر , سولار س

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کار

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, ا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دست

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

ترازیاب ویلد NAK2

مهدوی

تلفن: 09128577995

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

شرکت زمردآزما

تلفن: 66428740

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کالیبراتور صدا TES-1356

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترمو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,ت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 36

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل T

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی اهم متر, میلی اهم متر روم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر , LCR متر, ولت متر,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ول

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل ترا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنال

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر است

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

ست کامل آزمایش اسلامپ

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كام

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيد

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

شیکر الک

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن د

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

رئومتر تیرچه خمشی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

چكش اشميت بتن

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

آون دوار لايه نازك قير

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیج

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

نقشه برداری

شایان روش

تلفن: 09189330326

شیرآلات آزمایشگاهی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع

صابر واعظی

تلفن: 09125673486

ph متر و هیتر مگنت

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

رفراکتومتر چشمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

چكش اشميت بتن ديجيتال

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

خرید و فروش تجهیزات نقشه بردار

شرکت گراد

تلفن: 02166593422

فروش اسکنر سه بعدی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606

فروش اسکنر سه بعدی منبت

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

مهندس ابوالقاسمیان

تلفن: 09382625447

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

مهندس صفوی

تلفن: 09379253097

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINT

مهندس واصفی

تلفن: 09360856722

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مد

مهندس زارعی

تلفن: 09191238633

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات

شرکت بازرگانی جاهد طب

تلفن: 021-88315000

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوم

علی جوان

تلفن: 09355301826

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه

ایران توتال

تلفن: 09124937559-021

ویسکومتر چرخشی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

High Voltage های ولتاژ صنعتی و

شرکت مهندسی نانوصنعت

تلفن: 02126763457

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه

بابک خورسند

تلفن: 09389280400

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سا

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 م

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه آزمايش بار ذره ای

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديج

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين س

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه مغزه گیری پرتابل

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

الكترود توری آند و کاتد پلاتين

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی ر

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

تامین لوازم جانبی دستگاههای پی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،م

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب ات

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی ب

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه هوا ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه ازت ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه وتجهیزات متالورژی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژ

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

معرفي شركت تجهیز شیمی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-IC

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمون

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآن

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

فروش انواع مترهای لیزری

شرکت گراد

تلفن: 02166593422

دستگاه هیدروژن ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

map 62s

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنال

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

لوازم دستگاه ftir

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

ژنراتورهای گازی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

پروب التراسونیک و حمام التراسو

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و د

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

دستگاه FTIR

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

gps dasti monterra

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

gps vista hcx

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

gps etrex 30

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

gps stonex s9

هدیه رجب بای

تلفن: 09371105587

تامین دستگاههای آماده سازی نمو

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

map 62sc

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

lar 120g

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

laser level lar250

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

شرکت نوبل شیمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

فروش انواع توتال استیشن

پوراسا

تلفن: 66575699

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنال

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611

scanner x300

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالای

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

لوازم دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

بازدید روز

۲۱۵۲

بازدید دیروز

۴۲۲۹

بازدید ماه

۱۲۰۳۰۰

بازدید کل

۱۳۵۰۳۶۲۸۹

افراد آنلاین

۱۱۳

تعرفه تبلیغات

یک ستاره 200000 ریال
هر ستاره اضافه 200000 ریال
به همراه بک لینک مستقیم سایت و کلمات کلیدی مرتبط


اس دی سایت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.